Privacyverklaring:

Bij Kirpa International Foods nemen we gegevensbescherming serieus. Wij zijn gevestigd aan de Parallelweg 85-87 1948NL Beverwijk, Nederland en zijn verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens van klanten, leveranciers en sollicitanten die bij ons kopen, producten aan ons leveren of vrijwillig hun informatie met ons delen. Wij behandelen alle persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en beschermen deze in overeenstemming met de Nederlandse wet.

De persoonsgegevens

die wij verwerken zijn onder andere NAW-gegevens, geslacht, telefoon-/faxnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, KvK-nummer, BTW-nummer, IP-adres, informatie over uw activiteiten op onze website en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Sollicitanten verstrekken op vrijwillige basis aanvullende gegevens zoals hun sollicitatiebrief, CV, NAW-gegevens, geslacht, nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres, opleiding, stages en werkervaring, referenties en getuigenissen en (pas)foto.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van onze groothandelsactiviteiten. We kunnen om de volgende redenen contact met u opnemen via telefoon, fax, e-mail, post, Whatsapp, pushbericht op Android-app of iOS-app en livechat op de website: 1. Om u in staat te stellen een account aan te maken 2. Om u aanbiedingen te sturen en/of informatie te verstrekken over onze producten, diensten, evenementen en andere activiteiten 3. Om verkooporders vast te leggen en uit te leveren, en hierover contact te houden met klanten 4. Om inkooporders vast te leggen en te ontvangen en hierover contact te houden met leveranciers 5. Om uw betaling af te handelen 6. Om te voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot belastingaangifte, identificatie, arbeidsrecht, belasting- en sociale zekerheidswetgeving, fraudepreventie en nationale en internationale sanctiewetgeving. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen onder de 18 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd, leveren wij geen producten en/of diensten aan minderjarigen. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders of voogd dan ook aan om toezicht te houden op de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u vermoedt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaren van Persoonsgegevens

Bij Kirpa International Foods begrijpen we hoe belangrijk het is om uw persoonlijke gegevens veilig te houden en bewaren we deze alleen zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door de wet. Als u zich als klant uitschrijft, bewaren wij uw gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn. Na uitschrijving heb je het recht om inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen door contact op te nemen met onze klantenservice. Gegevens van sollicitanten worden tot twee jaar na ontvangst bewaard. Het delen van uw persoonlijke gegevens met derden Kirpa International Foods. hecht veel waarde aan uw privacy en zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als we uw informatie moeten delen met een externe gegevensverwerker, zullen we ervoor zorgen dat deze aan hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voldoen als wij door een verwerkersovereenkomst te ondertekenen. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor alle verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Kirpa International Foods. respecteert uw privacy en gebruikt alleen cookies, of vergelijkbare technieken, die nodig zijn voor de technische werking van onze website en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Dit zijn onder meer technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wanneer je onze website bezoekt, wordt er een klein tekstbestand, een cookie genaamd, op je computer, tablet of smartphone geplaatst. Cookies helpen ons ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt en kunnen uw voorkeuren onthouden, waardoor het gebruik voor u gemakkelijker wordt. Ook kunnen we onze website optimaliseren met de informatie die we uit deze cookies halen. Als u liever geen cookies gebruikt, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Toegang tot, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens

Bij Kirpa International Foods respecteren we uw recht om uw persoonsgegevens te beheren. Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, of als u uw toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na de datum van uw verzoek, op uw verzoek reageren. U heeft ook het recht op dataportabiliteit, waarmee u kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens aan u of een derde worden overgedragen . Als u zich zorgen maakt of klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat het ons dan weten en we zullen ons best doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Houd er rekening mee dat u ook de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de relevante nationale toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u dit wenst, kunt u de volgende link gebruiken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Bij Kirpa International Foods nemen we de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en nemen we passende maatregelen om dit te voorkomen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking of wijziging. Als u misbruik of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens, neem dan direct contact op met onze klantenservice. Wijzigingen in deze Privacyverklaring Kirpa International Foods behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen, aanvullingen of aanpassingen aan deze Privacyverklaring aan te brengen voor verschillende redenen. De meest actuele versie van deze verklaring vindt u op onze website, www.kirpa.nl. Deze versie was voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

Footer Design

© 2023 Kirpa.All Rights Reserved.Design By The Webdesign